Krásného přijetí a ocenění se nám dostalo na KIU univerzity of Kolombo na Sri Lance. Z rukou děkana katedry psychologie jsme doslali čestné uznání za práci s dětmi s ADHD.

Děkujeme 🙂