Na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity jsme během roku měli několik přednášek k “Tygřímu světu”, komunikaci a Životním mapám. 
Když vyšla u Albatrosu v Edice naše další kniha bylo jen přirozené křest uspořádat právě zde. A protože se tentokrát jednalo o knihu příběhovou, kde o dobrodružství není nouze, potřebovali jsme pomoc dětských čtenářů. Na křest knihy přišly děti základních škol z Českých Budějovic. Četlo se z knihy, oceňovalo se a hrály se nejrůznější hry.
Křest se nesl ve znamení znamenité spolupráce, přátelských vztahů a nejkrásnějších dětských úžasů v očích při sledování krátkého filmu ke knize a čtení z knihy. 
Děkujeme za příjemnou atmosféru, kreativní a zábavné hry pro děti paní Evě Svobodové a Miluši Vítečkové. Za filmovou a foto spolupráci děkujeme Evě Váchové a malým kouzelnicím Emě a Julii, za doprovodné kresby naší “dvorní ilustrátorce” Tamaře Wortnerové. A v neposlední řadě děkujeme všem dětem a paní učitelkám, které v tento slavnostní den byly s námi. S vámi všemi to bylo to “pravé”.