Jak vznikly Životní mapy® aneb zrod metodiky KopsMethod®

Hledání 

Na začátku bylo naše vlastní hledání. Hledání toho, proč nežijeme ten šťastný svět o kterém každý sní. 

Společně jsme se rozhodli, že se už nechceme donekonečna motat životem, být v něm ztraceni a podléhat neustále diktátu našeho nevědomí. Seděli jsme hodiny u internetu a hledali jsme metodu, která by nám rychle a efektivně dala návody k překonání našich zažitých stavů a vzorců. Chtěli jsme znát příčiny, chtěli jsme znát co se v nás děje. Chtěli jsme se pochopit a změnit naše vlastní nastavení. 

Žádná z metod nás však v té době neoslovila natolik, abychom ji chtěli vyzkoušet. Možná jsme byli příliš netrpěliví, možná jsme toho chtěli opravdu hodně. Proto jsme opustili toto hledání vně a začali zkoumat a hledat sami u sebe. A jednoho dne jsme se postavili k tabuli a začali vše malovat a psát. Položili jsme si mnoho otázek a padlo mnoho odpovědi. Hledali jsme ta správná řešení, analyzovali. Zároveň jsme nechali běžet naše podvědomí. I to jsme zkoumali a vyhodnocovali. Smyslem bylo definitivně najít způsob, rychlý a účinný, jak ven z našeho přežitého fungování. Bylo pro nás překvapivé, že celý proces byl pro nás postupně uvolňující, vypovídající a nabízel nám řešení.

Zjištění 

Na základě tohoto zjištění jsme byli schopni udělat smysluplnou, kompletní optimalizaci našeho osobního fungovaní v životě. Týkalo se to především změny našich životních postojů. Uvědomili jsme si silnou roli vzorců chování, myšlení a vyhodnocování situaci. A objevili jsme také jejich zdroj. A to nás dovedlo až k našemu dětství.

Vznik Mapy

Tak se začala tvořit metodika. A tak vznikla v první moment hlavní část a to diagnostika. Diagnostika toho, co se děje v jedinci, proč, a kde jsou zdroje tohoto proč. To zahrnovalo vytvoření diagnostického systému ve formě speciální šablony a metodického postupu.

Lidé v 21. století nepotřebuji jenom vědět, kde je příčina jejich starostí. Potřebuji návody a doporučení, jak s těmito informacemi pracovat. Jaké konkrétní kroky je potřeba učinit, aby dokázali definované změnit svůj život a osvobodit se o zažitých vzorců a návyků. Proto dalším logickým krokem bylo dotvořeni práce s výstupy získané z diagnostiky.

V průběhu ověřování tohoto systému v praxi jsme postupně doupřesňovali další části, jako práce s barvami atd.

Další zjištění

Naším zajímavým objevem bylo, ze určité konkrétní “věci” se zapisují a ukládají do podvědomí dítěte kolem jednoho roku, další kolem třetího roku, šestého roku a dvanáctého roku. Zjistili jsme přímý vztah prvního roku života dítěte s jeho pocitem přijetí či nepřijetí vlastní rodinou. Dalším silným rokem ve vývoji dítěte je třetí rok. V tomto roce vrcholí tvorba základu vlastní osobnosti. Velkou roli zde hrají poznávání a přijímání hranic a omezení. Šestý rok souvisí se socializací jedince ve společnosti. Jeho role ve společnosti, jak a jakým způsobem dokáže navazovat vztahy, atd. Dvanáctý rok pak souvisí se sebe přijetím.

Jak vidíte, metodika Životních map procházela postupným vývojem, korekcemi a doplněními. 

Jsme na ni hrdí a jsme rádi, že oslovuje stále více lidí z celého světa.

Text Kamila a Petr Kopsovi©️

Je v pořádku, když používáte informace z našich webových stránek. Nezapomeňte však uvádět, odkud jste tyto informace přejali. Děkujeme.