Když se běžně mezi lidmi mluví o depresi, zpravidla se jedná spíše o splín a říkáme tomu depka.

Jak to ale vypadá, když lidé  prožívají opravdovou depresi?

Deprese vám může natolik změnit vaše vnímání reality, že svět kolem sebe vidíte skutečně jen v černé a bílé. Není to váš výmysl. To mozek změnil vnímání reality.   Skutečná deprese vás paralyzuje. Nemůžete ven, nemůžete mezi lidi. Ztrácí se vám radost, mizí úplně smysl vaší existence. Jste zajatcem ve svém prožívání. Můžete až přestávat vnímat své děti, partnera. Je to jeskyně, do které zalézáte stéle hlouběji. Bojíte se, žene vás to do kouta a zároveň toužíte z toho uniknout.

 

Pět zásadních věcí, které bychom měli vědět:

1) Prvotní pád do deprese bývá pozvolný a nemusíte jej vůbec zachytit.

2) Jako rodič nebo jako nadřízený nemusíte ani ve svém nejbližším okolí velmi dlouho poznat, že se něco takového děje.

3) Vždy existuje příčina. Proto se vyplatí ji hledat a najít. V zásadě můžeme rozlišovat dvě skupiny příčin. Fyziologické příčiny (jako např. nedostatečná tvorba určitých látek) a řekněme příčiny „traumatické“, tedy jako výsledek traumatu, který jsme prožívali v ranném dětství.

4) Nikdy nečekejte, že to samo přejde a zmizí a obraťte se na odbornou pomoc. Pokud se deprese včas neřeší, zpravidla se to postupně prohlubuje.

5) Nebojte se svěřit. Je lepší snést případné pohledy nechápavých, než se v tom utopit.

V současné době je znatelný nárůst klientů ve věku 12 – 18 let s úzkostmi, strachy, nejistotami, obavami, problémy se sebe přijetím, se strachem z budoucnosti, ztrátou smyslu. Nepodceňujme to u našich dětí, je to závažnější problém, než by se zdálo.