Naše účast na 18. Bienální konferenci IASE: Zážitky a ohlasy

Bylo pro nás velkou ctí a potěšením, že jsme byli nominováni univerzitou v Minnesotě (USA) a následně vybráni jako jedni z přednášejících na na 18. bienální konferenci Mezinárodní asociace pro speciální pedagogiku (IASE), která se konala od 28. června do 1. července 2024. Poprvé v Česku, kde konferenci hostila Západočeská univerzita v Plzni.

Tématem, které jsme na konferenci vybrali byly „Klíčové události a výchovné momenty v raném dětství, které formují budoucí vývoj dítěte. Téma bylo vybráno v souvislosti s našimi praktickými zkušenosti z práce s klienty. Zároveň souznělo s letošním zaměřením konference na inkluzi z pohledu speciální pedagogiky, sociálních služeb a psychologie.

A protože jsme na konferenci nebyli jen jako přednášející, ale také jako účastníci, byl tu prostor i na společná setkávání. Vzhledem k tomu, že účastníci konference se sjeli z 26 zemí světa, bylo zajímavé sledovat různé příběhy a projekty. Konference, tím, že byla čtyřdenní, poskytla také prostor a čas pro vzájemná setkávání, osobní i odborná sdílení. Z mého pohledu tento moment považuji za jeden z nejpřínosnějších.

Naše vlastní přednáška se nadmíru povedla a sklidili jsme potlesk a uznání. Bylo velmi milé slyšet chválu od tak zajímavých lidí a uznávaných odborníků. Navázali jsme tu mnohá přátelství a kolegiální spolupráce. Hlavní pochvalou bylo, že jsme na konferenci vnesli živou praxi a zkušenosti, které mohli ihned integrovat a prakticky využít. Ocenili také metodu Životní mapy, jako zdroje pro naše zkoumání i zkušenosti.

Byly to velmi příjemně strávené čtyři dny a už se těšíme za dva roky na další ročník.

Více informací o konferenci a dalších aktivitách IASE naleznete na jejich oficiálních stránkách [IASE].