Obdrželi jsme ocenění

KIU – Konference na KIU univerzitě

Nejen svět jezdí za námi, ale také my vyjíždíme občas do světa. Pozvání na konferenci psychologické univerzity na Sri Lance nešlo odmítnout. Zvláště když jsme byli jejími hlavními hosty a přednášejícími. 
Celá konference se nesla ve skvělé atmosféře za přítomnosti odborníků z oblasti psychologie, pedagogiky i medicíny. Přítomni byli i členové vlády. Konference byla zaměřena na poznatky z práce s dětmi s ADHD. Byli jsme nadšeni, jak precizně byla celá konference zajištěna. 
V úvodu byl promítnut studentský film o práci s ADHD na Sri Lance, úvodní slovo a vstup do tématiky od profesorky Giselle Dass a následující hlavní čast programu byla přednáška o metodice Kops Method®, jejíž jsme autory (v Čechách známa spíš pod názvem Životní mapy®), se kterou pracujeme s dětmi již od tří let věku. Jako svého osobního hosta jsme přizvali pediatričku MUDr. Karlu Filípkovou, která přidala své postřehy k probírané problematice z pohledu pediatrie. Velkým potěšením pro nás bylo, že na univerzitě se pracuje s našimi knihami a že dokonce patří mezi nejpůjčovanější knihy. Na konci konference jsme měli tu čest obdržet čestná ocenění za přínos v práci s dětmi ADHD.