Kopsovi – Obsah výcviku

Vlastní výcvik je založen především na praktické složce, podrobném vysvětlení metodologie a osobních zkušenostech. Ve výcviku si také zažijete role dětského i dospělého klienta, „terapeuta“ i přísedícího při práci kolegů s klientem. Je především o pochopení principů fungování mysli dětí i dospělých a o tréninku.

Výcvik je složen z úvodní teoretické části, která je omezena pouze na potřebné minimum informací. Většina výcviku je o praktickém nácviku, zkoušení si metodiky a pilování nezaujatých postojů a náhledů. Studenti tedy nejsou zatěžováni zbytečnými a nesouvisejícími informacemi. krom samotné metodiky a práci s ní studenti získají další znalosti v oblastech, které se neučí na odborných vysokých školách, směřujících k psychologické, pedagogické nebo terapeutické praxi.

Výcvik vedou osobně autoři metody.

A co že všechno vás čeká během tohoto výcviku?

– Kompletní pochopení vnitřního světa dítěte a jeho interakcí s vnějším světem.

– Komplexní pochopení vnitřního světa dospělého a jeho interakcí s vnějším světem.

– Pochopení podstaty generačních, zvykových a osobních přenosů, odhalení jejich negativních stop a způsob nápravy.

– Kompletní metodika Životní mapy®/ KopsMethod® školené kategorie. (Vedení, diagnostika, řešení, výstupy klientovi atd.)

– Vztahy a komunikace.

– Postoje a přístupy ke klientovi. Postoje a přístupy při vlastní práci s klientem.

– Praktický nácvik vedení, diagnostiky a výstupů klientovi.

– Práce s komunikačními typy.

– Speciální doplňkové techniky.

Podívejte se také na oficiální stránky Životních map®

Kopsovi – obsah výcviku