Objev skrytý svět dítěte.

Absolvuj kurz ambasadora Tygřího světa

Kurz začíná již 14.10.
Přihlas se včas, místa ubývají...

Možná se to týká i tebe:

Chceš poznat jiný přístup k dětem a dětskému světu?

Hledáš ten pravý smysl a naplnění v práci s dětmi?

Chceš skvěle komunikovat s dětmi každého věku?

Hodil by se ti super nástroj pro svou profesi?

Chceš novým způsobem chápat a vnímat, co se děje v dítěti?

Chceš měnit přístup k dětem i u ostatních?

Tento inspirativní kurz Ti k tomu pomůže.

CHCI VSTOUPIT DO KURZU

Na Tygřím světě nejvíce oceňuji změnu přístupu ke každému jedinci. Každý má svého tygra a je úplně jedno, jaký ten jeho tygr je, všichni jsou to tygři. Kdo je odlišný,
není divný, ale jedinečný. Na téhle změně přístupu k sobě i ostatním se můžeme ve světě zbavit šikany, rasismu a nálepkování. Tygří svět mi pomohl vrátit se do dětských let, pochopit samu sebe a výchovu mých rodičů směrem ke mě. To vše vedlo k tomu, abych porozuměla svým dětem a dala jim ten správný pocit přijetí,
který potřebují k rozvoji osobnosti. Lucie Daňková

Do prostředí Tygřího světa jsem poprvé nakoukl v roce 2020 a nestačil jsem se divit, jak je efektivní a přirozeně přenositelný do naší osobnosti a našeho prostředí. Tygří svět mě zaujal natolik, že jsem byl nakloněný k získání dalších informací, které jdou jednoduše předat do praxe. Z pozice trenéra mládeže můžu krásně Tygří svět uchopit a díky němu objevovat osobnost dítěte a dále ji rozvíjet tak, že dítě mi pomocí komunikačních typů bude rozumět. Jsem vděčný za to, že mohu vystupovat jako ambasador a že mohu Tygří svět předávat lidem, kteří mají chuť proniknout do své osobnosti a objevovat osobnosti jiných. Honza Starý

Jaké by to bylo:

Přinést pozitivní změnu do škol a školek?

Prožívat s dětmi ve třídě spokojenost, radost, lehkost a důvěru?

Vzdělávat také rodiče i pedagogy?

Zažívat plný pocit radosti a uspokojení ze své práce?

Mít vždy jistotu v nástroji, kterému děti rozumí?

Být klíčem k dětské duši…

Jaké by to bylo:

Přinést pozitivní změnu do škol a školek?

Prožívat s dětmi ve třídě spokojenost, radost, lehkost a důvěru?

Vzdělávat také rodiče i pedagogy?

Zažívat plný pocit radosti a uspokojení ze své práce?

Mít vždy jistotu v nástroji, kterému děti rozumí?

Být klíčem k dětské duši…

Jak to bude probíhat?

Vydej se na cestu, která ti otevře dveře nového poznání a znalostí.

* Budeme se potkávat osobně v živém on-linu v menší skupině lidí v bezpečném prostředí a to pod stálým vedením 2 lektorů.

* Učit vás budou přímo autoři metody a vždy bude dost prostoru pro všechny vaše otázky.

* Kurz je rozložen do 3 víkendů – vždy odpoledne a jeden den osobního setkání.

* Kurz probíhá živě on-line a je zakončen získáním oficiálního certifikátu.

* I po skončení kurzu budeme v osobním kontaktu a budeme se setkávat také v uzavřené facebookové skupině. A hlavně, to co se naučíš, ti zůstává i po celý život.

CHCI VSTOUPIT DO KURZU

Jak to bude probíhat?

* Budeme se potkávat osobně v živém on-linu v menší skupině lidí v bezpečném prostředí a to pod stálým vedením 2 lektorů.

* Učit vás budou přímo autoři metody a vždy bude dost prostoru pro všechny vaše otázky.

* Kurz je rozložen do 3 víkendů – vždy odpoledne a jeden den osobního setkání.

* Kurz probíhá živě on-line a je zakončen získáním oficiálního certifikátu.

* I po skončení kurzu budeme v osobním kontaktu a budeme se setkávat také v uzavřené facebookové skupině. A hlavně, to co se naučíš, ti zůstává i po celý život.

CHCI VSTOUPIT DO KURZU

Na kurz jsem se velmi těšila. Chtěla jsem získat opravdový vhled do komunikace a tygří tématiky. Chtěla jsem slyšet další příběhy a získat inspiraci pro svou budoucí práci. Kurz na 100% plní mé očekávání a jsem moc spokojená s jeho provedením. Líbí se mi názornost – ukázky na konkrétních případech. Informace jsou věcné a jasné. Bála jsem se online setkávání, měla jsem strach, že to nebude natolik osobní, ale není tomu tak. Myslím, že jsme super parta, která se mezi sebou nebojí sdílet a je zde bezpečné klima. Jsem ráda, za inspiraci a podporu od ostatních účastníků. K počítači vždy přicházím s nadšením a těšením se co nového se dozvím. A odcházím vyčerpaná, ale s úsměvem a plnou hlavou nových informací.

Mgr. Berenika Hálová

Celý projekt mě opravdu nadchnul!

S pozdravem a přáním hezkého dne Mgr. Lucie Horáková

Na kurz jsem se velmi těšila. Chtěla jsem získat opravdový vhled do komunikace a tygří tématiky. Chtěla jsem slyšet další příběhy a získat inspiraci pro svou budoucí práci. Kurz na 100% plní mé očekávání a jsem moc spokojená s jeho provedením. Líbí se mi názornost – ukázky na konkrétních případech. Informace jsou věcné a jasné. Bála jsem se online setkávání, měla jsem strach, že to nebude natolik osobní, ale není tomu tak. Myslím, že jsme super parta, která se mezi sebou nebojí sdílet a je zde bezpečné klima. Jsem ráda, za inspiraci a podporu od ostatních účastníků. Vždy přicházím s nadšením a těšením se co nového se dozvím. Odcházím sice unavená, ale s úsměvem a plnou hlavou nových nápadů informací.

Mgr. Berenika Hálová

Tygří ambasador

Pojď spolu s námi uzdravovat a zlepšovat svět dětí a dospělých, narovnat to, co je bolavé, pokřivené a kde vznikla nedůvěra a usadila se traumata.

Pro pedagogy, asistenty pedagogů, psychology, trenéry, vedoucí dětských kolektivů apod.

Co získáš:

Kompletní unikátní nástroj pro svůj profesní i osobní rozvoj .

Spoustu inspirace a praktických možností.

Vzájemnou podporu a sdílení v uzavřené skupině stejně naladěných lidí.

36 hodin výuky.

Bezpečné a vstřícné prostředí uzavřené skupiny.

Obrovskou inspiraci od nás i ostatních zúčastněných.

Možnost učit a předávat dál.

CHCI VSTOUPIT DO KURZU

Tygří ambasador

Pojď spolu s námi uzdravovat a zlepšovat svět dětí a dospělých, narovnat to, co je bolavé, pokřivené a kde vznikla nedůvěra a usadila se traumata.

Pro pedagogy, asistenty pedagogů, trenéry, psychology, vedoucí dětských kolektivů apod.

Co získáš:

Kompletní unikátní nástroj pro svůj profesní i osobní rozvoj .

Spoustu inspirace a praktických možností.

Vzájemnou podporu a sdílení ve skupině stejně naladěných lidí.

42 hodin výuky.

Bezpečné a vstřícné prostředí uzavřené skupiny.

Obrovskou inspiraci od nás i ostatních zúčastněných.

Možnost učit a předávat dál.

CHCI VSTOUPIT DO KURZU

1. blok: Tygří svět v pedagogice – vznik, funkce, využití

Základ každého vědění jsou informace. A přesně o tom bude naše první setkání. Je třeba se připravit na opravdovou nálož informací, protože od prvního do posledního dne nezazní nic zbytečného, vždy půjde o jádro věci. Kompletní pochopení, co je to Tygří svět, jak a proč vznikl a k čemu je vlastně tak výhodné jej zapojit do pedagogické praxe i fungování rodin.

2. blok: Osobnost dítěte z pohledu Tygřího světa

Pokud chceme skutečně porozumět dítěti, získat jeho pozornost a důvěru, potřebujeme pochopit jeho osobnost. Budeme se zabývat jednotlivými roky a mezníky jeho vývoje. Co s čím souvisí a proč a přenos do školního a rodinného prostředí. Komplexní pohled do myšlení dítěte, které přináší pochopení jeho skutečných pohnutek chování a jednání.

3. blok: Osobnost pedagoga z pohledu Tygřího světa

Pokud chceme porozumět chování, jednání a myšlení dítěte, potřebujeme pochopit rozdíl mezi tím, co a jak má dítě a jak to vypadá u dospělého. Budeme rozebírat svět dospělých z pohledu dětí. Cílem je naučit se vnímat, co prožívají děti v interakci se světem dospělých. Ať jsem rodič, pedagog nebo terapeut, toto poznání nám otevírá nový svět.

4. blok: Komunikační typy – porozumění dítěti

Komunikační typy jsou důležitým základem v pochopení komunikace mezi dospělým a dítětem, ale také obráceně – mezi dítětem a dospělým. Naučíme se, co jsou to komunikační typy, co všechno ovlivňují a jak těchto znalostí využít ve své praxi.

5. blok: Praktické využití získaných znalostí

Každá teorie by měla být doplněna praktickou částí. V této části se soustředíme na to, jak uvést do života získané znalosti. Budeme se společně zamýšlet nad praktickými možnostmi a konkrétními způsoby využití se zacílením na jednotlivé účastníky kurzu.

6. blok: Jak učit/ předávat získané znalosti

Naučit se učit, to je dovednost, kterou získáváme během života. Ve škole, jako rodiče. Ale abychom ostatní učili opravdu dobře, potřebujeme nejen sumu vědomostí, ale další tipy a triky, jak propojit strukturu, emoce, náboj, vědomosti. To je obsahem posledního modulu.

Kolik kurz stojí?

10 800 Kč

Kde a jak probíhá?

Osobně + Živě v on-line přenosu

Celkem 3 víkendy

Termíny:

14. 10. – 15. 10. osobně/ 4. 11. – 5. 11. on-line/ 25. – 26. 11. osobně

CHCI VSTOUPIT DO KURZU

Při zakoupení programu navíc získáš DÁREK:

Bonus zdarma:

Dopřej si příjemné překvapení

Kolik kurz stojí?

10 800 Kč

Kde a jak probíhá?

Osobně + Živě v on-line přenosu

Celkem 3 víkendy

Termíny:

14. 10. – 15. 10. osobně

4. 11. – 5. 11. on-line

25. – 26. 11. osobně

CHCI VSTOUPIT DO KURZU

Při zakoupení programu navíc získáš DÁREK:

Bonus zdarma:

Dopřej si příjemné překvapení

Preferuji více osobní setkání s celou škálou lépe uchopitelných energií při bližším fyzickém kontaktu. V podání manželů Kopsových je však i on-line forma vzdělávání barvitá a výživná. Jednotlivé sekce výcviku mají skvěle připravené. A to jak v podobě přehledné prezentace, tak promyšleným, fundovaným osobním výkladem, ve kterém se autoři nenuceně střídají a doplňují. Technicky je celá záležitost profesionálně dotažena do všech detailů. Osobně velmi oceňuji možnost se v klidu doptat a ujasnit si jednotlivé sekvence studia v dostatečné časové dotaci a přátelské, otevřené atmosféře. Studium pod vedením manželů Kopsových mohu jen doporučit.👍

Mgr. Bc. Kamila Doležalová, pedagog, psychoterapeut

Naprosto skvělé a informacemi nabité školení, které v mnohém člověku otevře oči. Skvělý a promyšlený seminář do posledního detailu. Vřele všem doporučuji. Dětský svět je tolik odlišný od toho dospěláckého a pro člověka, který chce do tohoto světa proniknout a chce se naučit porozumět lépe dětem, přiblížit se k nim, přestat s nimi bojovat a navázat lepší vztahy, je tento kurz nutností. Praktickými radami a tipy, jak zlepšit komunikaci s dětmi, nás provází Kamila a Petr Kopsovi, kteří tolik rozumí dětské duši. Je vidět, že tato manželská dvojice má dlouholetou praxi a mají můj obrovský obdiv pro to, co objevili a co se nám snaží předat.

Tereza Riegel

Pokud na některou z těchto otázek odpovíš ANO, pak neváhej a vstup do kurzu

Přeješ si skvěle porozumět dětskému světu?

Chceš zažívat radost ze své práce, beze strachu z vyhoření?

Přeješ si poznávat podobně naladěné lidi?

Chceš aby tě i po skončení kurzu provázela podpora školitelů – autorů metody?

Chceš mít finanční ohodnocení navíc?

Rád(a) učíš a školíš?

Je tvým smyslem pomáhat druhým?

Potřebuješ účinný nástroj pro svou profesi?

Chceš zlepšit svět pedagogiky ?

CHCI VSTOUPIT DO KURZU

Pokud na některou z těchto otázek odpovíš ANO, pak neváhej a vstup do kurzu

Přeješ si skvěle porozumět dětskému světu?

Chceš zažívat radost ze své práce, beze strachu z vyhoření?

Přeješ si poznávat podobně naladěné lidi?

Chceš aby tě i po skončení kurzu provázela podpora školitelů?

Chceš mít finanční ohodnocení navíc?

Rád(a) učíš a školíš?

Je tvým smyslem pomáhat druhým?

Potřebuješ účinný nástroj pro svou profesi?

Chceš zlepšit svět pedagogiky ?

CHCI VSTOUPIT DO KURZU

Budeš k tomu potřebovat:

sešit na poznámky, barevné pastelky

internetové připojení,
 nainstalovanou aplikaci Zoom a Classroom (jsou zdarma)

Kurz začíná již 14.10.
Přihlas se včas, místa ubývají...
Kurz začíná již 14.10.
Přihlas se včas, místa ubývají...

CHCI VSTOUPIT DO KURZU

Jakou podporu získáš i po skončení kurzu?

Je připravena facebooková skupina pro sdílení s ostatními kolegy.

Jsi zván(a) k účasti na případných osobních i on-linových akcích v rámci celé skupiny.

Časté dotazy / FAQ

V kurzu bývá maximálně 20 účastníků.

Kurz probíhá takto:

14. – 15. 10. osobně na centrále v Táboře,

04. – 05. 11. živě on-line,

25. – 26. 11. osobně na centrále v Táboře.

Termíny tohoto kurzu jsou:

14. – 15. 10. 2023 osobně

04. – 05. 11. 2023 on-line

25. – 26. 11.2023 osobně

Osobní setkáni :

Sobota: 10 – 15,00

Neděle: 09 – 14,00

On-line:

Sobota: 14 – 18,30

Neděle: 14 – 18,30

Po zaplacení zálohy a odeslání Vašich údajů Vás osobně budeme telefonicky kontaktovat a domluvíme se na dalších krocích.

O KAMILE A PETROVI

Přináší zcela nový pohled na práci s dítětem i dospělým a metody, jak v těchto oblastech pomoci v návratu zdraví, štěstí v rodinném, partnerském života a osobním životě.

Díky svým kurzům, přednáškám a videím pomohli od roku 2010 desetitisícům lidí k radostnějšímu a naplněnému životu.

Jsou autory série „Tygřích“ knih, vydaných u vydavatelství Albatros..

Vedou výcviky v oblasti nového přístupu chápání a vnímání dítěte a jeho světa.

Jsou autory Kops Method®/ Životních map® a Tygřího světa®.

S oběma metodami vstoupili do dalších zemí. Kromě Slovenska také do Německa, Francie, Švýcarska, USA.

Vedou semináře pro školní poradce, pedagogy, psychology.

Setkávat se nimi můžete osobně nebo i využít jejich online programy.

CHCI VSTOUPIT DO KURZU

CHCI PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

O KAMILE A PETROVI

Přináší zcela nový pohled na práci s dítětem i dospělým a metody, jak v těchto oblastech pomoci v návratu zdraví, štěstí v rodinném, partnerském života a osobním životě.

Díky svým kurzům, přednáškám a videím pomohli od roku 2010 desetitisícům lidí k radostnějšímu a naplněnému životu.

Jsou autory série „Tygřích“ knih, vydaných u vydavatelství Albatros..

Vedou výcviky v oblasti nového přístupu chápání a vnímání dítěte a jeho světa.

Jsou autory Kops Method®/ Životních map® a Tygřího světa®.

S oběma metodami vstoupili do dalších zemí. Kromě Slovenska také do Německa, Francie, Švýcarska, USA.

Vedou semináře pro školní poradce, pedagogy, psychology.

Setkávat se nimi můžete osobně nebo i využít jejich online programy.

CHCI VSTOUPIT DO KURZU

CHCI PODROBNĚJŠÍ INFORMACE