Výcvikový kurz Životní mapy®

Dopřej si vzdělání v tom, co tě skutečně baví.

Dopřej si to nejlepší.

Výcvikový kurz

Životní mapy®

Zbývá už jen: 3 místa

Možná se to týká i tebe?

Hledám ideální profesní nástroj ke své práci.

Chci lépe rozumět práci s dětmi nebo dospělými.

Chci si zvýšit svoji profesní jistotu.

Chci vědět přesně, co se děje v mých klientech.

Chci mít možnost objevovat skrytá zákoutí mysli dětí i dospělých

Tento kurz ti to umožní.

Možná se to týká i tebe?

 • Hledám ideální profesní nástroj ke své práci.
 • Chci lépe rozumět práci s dětmi nebo dospělými.
 • Chci si zvýšit svoji profesní jistotu.
 • Chci vědět přesně, co se děje v mých klientech.
 • Chci mít možnost objevovat skrytá zákoutí mysli dětí i dospělých.

Tento kurz ti to umožní.

CHCI VSTOUPIT DO KURZU

Seznámeni se s metodou ŽM (Kops Method) mě velmi pozitivně ovlivnilo v mé praxi dětské lékařky. Tato metoda mi poskytla jiný, ucelenější pohled na svět dítěte, rodiče, pacienta. Začala jsem, hlavně s dětmi, komunikovat jiným způsobem. Snažím se jim více naslouchat, více je vidět, rozumět jim a vnímat je. Nepodceňuji komunikaci. Jsem si více a v širším kontextu vědoma vlivu rodiny, školky, školy a situací, které na děti působí. Touto metodou lze odhalit psychosomatická onemocnění a pracovat s nimi. Jednoznačně mohu říci a napsat, že bližší poznání této metody je významným přínosem v mé lékařské praxi. Doporučovala bych, aby se s touto metodou seznámila i širší odborná veřejnost, protože její přínos je okamžitě viditelný a vnímatelný.

MUDr. Filípková, pediatr

Našla som – dovolím si tvrdiť, unikát. Metódu Životné mapy. Som psychológ. Pracujem s ľuďmi, ktorí sa na mňa obracajú, keď sú zranení, nespokojní, sklamaní, nešťastní či zúfalí. V tej chvíli som pre nich nádej a niekedy dokonca posledná možnosť v zlepšení ich životnej situácie. Tá dôvera z ich strany pre mňa predstavuje záväzok. Preto sa stále vzdelávam a hľadám spôsoby, postupy a metódy, ktoré to moje úsilie podporia. Mala som šťastie. Našla som – dovolím si tvrdiť, unikát. Metódu Životné mapy . Na „vlastnej koži“ som precítila jej potenciál a účinky. Ako odborníka ma oslovilo jej široké spektrum využitia, rýchla diagnostika a efektivita.Teším sa, keď u svojich klientov vidím v krátkom čase tak výrazné a významné zmeny a verím, že čoskoro sa s ňou zoznámia ďalší odborníci z radov psychológov, či pedagógov, pre ktorých je každý „ zachránený“ ľudský príbeh najväčšia profesijná priorita. Mgr. Jantová

Mgr. Jantová, psycholog

Jaké by to bylo:

Umět rychle a přesně přečíst příběh každého člověka (klienta)?

Prožívat s klienty spokojenost, radost, lehkost a důvěru?

Dávat skutečnou podporu, péči, pomoc a porozumění?

Zažívat plný pocit radosti a uspokojení ze své práce?

Mít vždy jistotu v nástroji, který neselže?

Klíč k tomuto směřování máš ve svých rukou!

Jak to bude probíhat?

* Budeme se potkávat osobně v malé skupině lidí v bezpečném prostředí a to pod stálým vedením 2 lektorů.

* Kurz je rozložen do čtyř prodloužených víkendů (vždy po třech týdnech) jedním víkendem pro supervizi, doplňkové nástroje a konzultace. Je zakončen přezkoušením a získáním oficiálního certifikátu.

* Kurz je velmi intenzivní, jdeme rovnou k jádru věci.

* Učit tě budou přímo autoři metody a vždy bude dost prostoru pro všechny tvé otázky.

* I po skončení kurzu budeme v osobním kontaktu a budeme se setkávat také v uzavřené facebookové skupině.

* Vše si v průběhu osobně vyzkoušíš.

Program je poskládán tak, aby bylo možné jej zvládat s minimem času, potřebného na doplňkové studium a pracovní zadání.

CHCI VSTOUPIT DO KURZU

1. blok: Kompletní teoretické základy

Základ každého vědění jsou informace. A přesně o tom bude naše první setkání. Je třeba se připravit na opravdovou nálož informací, protože od prvního do posledního dne nezazní nic zbytečného, vždy půjde o jádro věci. Již na závěr prvního bloku si vyzkoušíte práci s klientem s využitím studované metodiky.

2. blok: Přecházíme k praktickým nácvikům

Začínáme opakováním a pokračujeme praktickými nácviky vedení procesu s klientem, trénováním diagnostiky, učíme se výstupy pro klienta. Do pochopení komunikace přidáváme komunikační typy. V této fázi školení se soustředíme především na zkušenostní složku, nácvik a trénink nových dovedností. Těšte se, je to jízda…

On-line kurz: Komunikační typy

I když budeme probírat komunikační typy a jejich použití osobně v předchozím modulu, připravili jsme pro účastníky podporu. Naši studenti tak získávají navíc kompletní on-line kurz, aby Komunikační typy co nejlépe zvládli. Tento kurz budou mít k dispozici po celou dobu kurzu. Absolvováním tohoto kurzu získávají samostatný certifikát.

3. blok: Prohlubování praktických dovedností

Začínáme opakováním a pokračujeme praktickými nácviky vedení procesu s klientem, trénováním diagnostiky, učíme se výstupy pro klienta. Do pochopení komunikace přidáváme komunikační typy. V této fázi školení se soustředíme především na zkušenostní složku, nácvik a trénink nových dovedností.

Životní mapy - pro děti

4. blok: Trénujeme k dokonalosti

Sjednocujeme nabyté vědomosti a do posledního okamžiku stále trénujeme praktickou diagnostiku ve spojení s předáním hodnotných informací a řešení klientovi. Tedy zjišťujeme, odhalujeme, definujeme a dáváme řešení.

On-line: Příprava na zkoušku

Našich studentů si vážíme, nesnažíme se jim dokazovat, že nevědí všechno. Naším cílem je připravený a spokojený účastník programu. Proto naše studenty na zkoušku osobně připravujeme. K této přípravě slouží naše on-line konzultace a příprava na zkoušku.

5. blok: Zkoušky a další doplňkové vzdělávání

V této části jsou již naši studenti připraveni ke složení zkoušky. Skládá se z písemné a ústní části. Hlavní důraz je ale kladen především na celý průběh. Tato zkouška je tedy spíše zakončením celého procesu vzdělávání. Zároveň v tomto víkendu ještě předáváme další skvělé techniky práce s klientem.

V kurzu získáš:

Kompletní unikátní nástroj pro svůj profesní i osobní rozvoj .

Spoustu inspirace a praktických možností.

Vzájemnou podporu a sdílení v uzavřené skupině stejně naladěných lidí.

Obrovskou inspiraci od nás i ostatních zúčastněných.

Bezpečné a vstřícné prostředí uzavřené skupiny.

V kurzu získáš:

 • Kompletní unikátní nástroj pro svůj profesní i osobní rozvoj .
 • Spoustu inspirace a praktických možností.
 • Vzájemnou podporu a sdílení v uzavřené skupině stejně naladěných lidí.
 • Obrovskou inspiraci od nás i ostatních zúčastněných.
 • Bezpečné a vstřícné prostředí uzavřené skupiny.

A co budeš umět?

Staneš se expertem na diagnostiku toho, co a proč se děje v lidech.

U dospělého klienta dokážeš rychle a přesně najít skutečný zdroj jeho obtíží a nastavit efektivní kroky k jejich vyřešení.

U dětí budeš umět najít a rozlišit jednotlivé příčiny problémů, které rodič řeší. Předat je rodiči i dítěti a nastavit kroky k nápravě.

Budeš snadněji zvládat práci s klienty, bez vyčerpání a bez vyhoření.

Staneš se skutečným odborníkem na lidskou mysl a její fungování.

A co budeš umět?

 • Staneš se expertem na diagnostiku toho, co a proč se děje v lidech.
 • U dospělého klienta dokážeš rychle a přesně najít skutečný zdroj jeho obtíží a nastavit efektivní kroky k jejich vyřešení.
 • U dětí budeš umět najít a rozlišit jednotlivé příčiny problémů, které rodič řeší. Předat je rodiči i dítěti a nastavit kroky k nápravě.
 • Budeš snadněji zvládat práci s klienty, bez vyčerpání a bez vyhoření.
 • Staneš se skutečným odborníkem na lidskou mysl a její fungování.

CHCI VSTOUPIT DO KURZU

Kolik kurz stojí?

63 000 Kč

Maximální počet osob v kurzu je 8 studentů, proto je nutná včasná registrace.

Kde probíhá: v Táboře osob

Kdy probíhá:

1. blok: 20. září – 22. září 2024

2. blok: 11. října – 13. října 2024

3. blok: 08. listopadu – 10. listopadu 2024

4. blok: 06. prosince – 08. prosince 2024

5. blok: 10. ledna – 12. ledna 2025

Součástí posledního bloku jsou také závěrečné zkoušky

Co ještě obdržíš v ceně kurzu?

– Materiály k výuce a praxi

– On-line kurz na komunikační typy v hodnotě 3.700 Kč

Kolik kurz stojí?

pouze 63 000 Kč

Maximální počet osob v kurzu je 8 studentů, proto je nutná včasná registrace.

Kde probíhá: v Táboře

Kdy probíhá:

1. blok: 20. září – 22. září 2024

2. blok: 11. října – 13. října 2024

3. blok: 08. listopadu – 10. listopadu 2024

4. blok: 06. prosince – 08. prosince 2024

5. blok: 10. ledna – 12. ledna 2025

Součástí posledního bloku jsou také závěrečné zkoušky

Co ještě obdržíš v ceně kurzu?

– Materiály k výuce a praxi

– On-line kurz na komunikační typy v hodnotě 3.700 Kč

CHCI VSTOUPIT DO KURZU

Setkání s Životními mapami a výcvik v jejich metodice je pro mne velkým obohacením v rovině osobní i pracovní. Široké možnosti jejich využití pro děti, dospívající i dospělé a míra jejich dopadu na kvalitu života jednotlivců i celých rodin jsou jedinečné. Životní mapy otvírají prostor pro rychlé, šetrné, efektivní a trvalé řešení mnoha životních nesnází. Jsou odrazovým můstkem pro vytvoření zdravějších životních i komunikačních vzorců. Životní mapy jsou pro mne branou ke šťastnému a naplněnému životu ve všech jeho oblastech

Mgr. Š., klinická psycholožka

Doposud mi žádná metoda, tak rychle a jasně neposkytla ucelené informace o tom, jak dítě (dospělý) vnímá svoje vnitřní problémy a konflikty, které však nedokáže vyjádřit. Na výcviku metody Životních map jsem se naučila zajímavou a účinnou diagnostickou metodu, která mi pomáhá odhalit prožívání dětského světa nebo dospělých. Přínosem mi byl jak po profesní, ale především po osobní stránce. A proč bych jej doporučila dalším odborníkům – speciálním pedagogům a logopedům? Získáte velmi rychlou a přesnou metodu, která vám bude nápomocna ve vaší profesi. Získáte vědomosti a dovednosti, které jste doposud nedostali na žádné střední nebo vysoké škole.

Bc. Koutská, Spec. pedagog

Pokud na některou z těchto otázek odpovíš ANO, pak neváhej a vstup do programu

Pokud na některou z těchto otázek odpovíš ANO, pak neváhej a vstup do programu

Přeješ si být skvělá(ý) ve své profesi?

Chceš mít vždy jistotu ve svých krocích?

Chceš zažívat radost ze své práce?

Chceš trvalou podporu školitelů – autorů metody?

 • Přeješ si být skvělá(ý) ve své profesi?
 • Chceš mít vždy jistotu ve svých krocích?
 • Chceš zažívat radost ze své práce?
 • Chceš trvalou podporu školitelů – autorů metody?

Chceš lépe zvládat vlastní starosti ?

Potřebuješ účinný nástroj pro svou profesi?

Je tvým smyslem pomáhat druhým?

Chceš umět pomáhat a nenatahovat do sebe starosti jiných?

 • Chceš lépe zvládat vlastní starosti ?
 • Potřebuješ účinný nástroj pro svou profesi?
 • Je tvým smyslem pomáhat druhým?
 • Chceš umět pomáhat a nenatahovat do sebe starosti jiných?

CHCI VSTOUPIT DO PROGRAMU (kurzu)

Díky kurzu získáváš:


Pravidelný osobní kontakt s autory metodyCca 170 hodin výuky, konzultací, doplňkové praxe a další podpory.Bezpečný prostor pro řešení profesních i osobních záležitost. Malá a uzavřená skupinka dává prostor každému sdílet své postoje a názory beze strachu a studu. Jsme na jedné lodi. Profesní i lidské. Vždy dostaneš naše přijetí, pochopení.Možnost pokládat jakékoliv otázky a mít na ně ihned odpovědi.
 V rámci teorie i praxe celého kurzu je možno konzultovat jakékoliv téma. Každou otázku bereme vážně a žádná otázka nezůstane nezodpovězena.

Díky kurzu získáváš:

 • 
Pravidelný osobní kontakt s autory metody
 • 

Cca 170 hodin výuky, konzultací, doplňkové praxe a další podpory.
 • 

Bezpečný prostor pro řešení profesních i osobních záležitost. Malá a uzavřená skupinka dává prostor každému sdílet své postoje a názory beze strachu a studu. Jsme na jedné lodi. Profesní i lidské. Vždy dostaneš naše přijetí, pochopení.


 • Možnost pokládat jakékoliv otázky a mít na ně ihned odpovědi.
 V rámci teorie i praxe celého kurzu je možno konzultovat jakékoliv téma. Každou otázku bereme vážně a žádná otázka nezůstane nezodpovězena.

Budeš k tomu potřebovat:

Pořádný sešit na poznámky, barevné pastelky.

Internetové připojení.

Nainstalovanou aplikaci Classroom (je zdarma).

Budeš k tomu potřebovat:

 • Pořádný sešit na poznámky, barevné pastelky.
 • Internetové připojení.
 • Nainstalovanou aplikaci Classroom (je zdarma).

Jakou podporu získáš i po skončení kurzu?

Je připravena uzavřená facebooková skupina, kde získáš velmi mnoho ze sdílených klientských příběhů ostatních kolegů.

Jsi zván(a) k účastni na osobní i on-linové doškolovací akce v rámci celé skupiny. Supervize a osobní konzultace.

Jsme připraveni být ti trvale nápomocni.

Možná už tě zmáhá únava. A možná si říkáš, že je to pořád dokola. Chceš toho víc vědět a chceš mít co nejlepší výsledek. Není třeba se trápit, dopřej se jednoduché a efektivní nástroje.

Kamila a Petr

Registrace do kurzu končí 1. září 2024. Přihlas se včas, máme omezený počet míst!

CHCI VSTOUPIT DO KURZU

Registrace do kurzu končí 1. září 2024. Přihlas se včas, máme omezený počet míst!

CHCI VSTOUPIT DO KURZU

Časté dotazy / FAQ

V kurzu je vždy maximálně 8 účastníků. Je to z toho důvodu, abychom měli jako lektoři dostatek času a pozornosti na každého jednotlivce.

Kurz probíhá na centrále v Táboře.

Tento kurz je dlouhodobý a probíhá celkem v těchto termínech:

20. 09. – 22. 09. 2024

11. 10. – 13. 10. 2024 

08. 11. – 10. 11. 2024

06. 12. – 08. 12. 2024

10. 01. – 12. 01. 2025

Pátek: 10 – 16

Sobota: 9,30 – 16

Neděle: 09 – 15

Ubytování si zajišťují účastníci sami, můžeme však doporučit některé ubytovací kapacity, případě i jinak poradit.

Můžeme také skupinku koordinovat ohledně ubytování, aby bydleli společně na jednom místě.

Po zaplacení zálohy a odeslání Vašich údajů Vás osobně budeme telefonicky kontaktovat a domluvíme se na dalších krocích.

O KAMILE A PETROVI

Přináší zcela nový pohled na práci s dítětem i dospělým a metody, jak v těchto oblastech pomoci v návratu zdraví, štěstí v rodinném, partnerském života a osobním životě.

Díky svým kurzům, přednáškám a videím pomohli od roku 2010 desetitisícům lidí k radostnějšímu a naplněnému životu.

Jsou autory série „Tygřích“ knih, vydaných u vydavatelství Albatros..

Vedou výcviky v oblasti nového přístupu chápání a vnímání dítěte a jeho světa.

Jsou autory Kops Method®/ Životních map® a Tygřího světa®.

S oběma metodami vstoupili do dalších zemí. Kromě Slovenska také do Německa, Francie, Švýcarska, USA.

Vedou semináře pro školní poradce, pedagogy, psychology.

Setkávat se nimi můžete osobně nebo i využít jejich online programy.

CHCI VSTOUPIT DO KURZU

CHCI PODROBNĚJŠÍ INFORMACE