A co ještě?

Tygří svět®

Tygří knihy

 

Tygří svět®

 

„Tygří série“ aneb knihy Tygřího světa.

Mezi čtenáři i knihkupci se již vžil název – Tygří knihy.

Pod tímto názvem se tedy na ně v knihkupectví nejrychleji doptáte. Knihy byly vydány v nakladatelství Albatros – Edika a během posledních let získaly statut bestselleru. Také mají za sebou několik reprintů.

Vznik Tygřích knih je spjat velmi úzce s metodou Životních map®.

Byli to právě klienti (a to nejen rodiče a děti), kteří nás žádali, abychom informace, kteréí jsme jim říkali osobně nebo na přednáškoch vtělili do knižní podoby, aby si o tom mohli přečíst více a také aby mohli tyto informace předat dál. Aby si je mohli přečíst jejich příbuzní, známí. Na základě těchto přání jsme tedy napsali první knihu – Tygr dělá uáá uáá…, která uvádí do problematiky dětského Tygřího světa.

Velmi brzy ale jsme byli opět zavaleni požadavky, abychom napsali další knihu. Knihu, kde bychom vysvětlili v jednoduché formě, jak s tím Tygřím světem zacházet. Jednoduché kroky, jak s touto problematikou mohou pracovat rodiče s dětmi. Nu a pak chtěli vědět více o komunikačních typech… Tak takto postupně vznikaly naše Tygří knihy.

Tygr dělá uáá uáá… je první z „tygřích knih“. Přináší příběh šestiletého Jakuba, který objevuje své vnitřní JÁ, svého Tygra. Děti na knihu velmi dobře reagují a dokáží díky ní lépe to svého tygra uchopit. Dospělým dává pochopení jak to děti mají.

Kniha Jak se krotí tygr vznikla na základě poptávky rodičů i pedagogů po konkrétním návodu, jak s Tygrem pracovat… Přináší tedy 10 konkréních lekcí, na kterých mohou spolupracovat rodiče s dětmi. Je však i často využívávná odborníky v pedagogické nebo terapeutické praxi.

Třetí „tygří“ knihou je Jak se domluvit s Tygrem – Podáno jednoduchou formou slouží zároveň jako učebnice, podle které je možno se naučit základy komunikčních typů. Umožňuje zlepšit komunikaci v rodině, mezi partnery, v pedagogické praxi s dětmi a v mnoha dalších situacích.

Tygří třídní kniha je určena především jako vynikající pomůcka pro pedagogy základních škol, zejména na 1. stupni. Umožňuje poznání se jednotlivých žáků navzájem, využívání komunikačních typů pro podporu dětí ve třídě. Přináší začlenění pedagoga do třídního kolektivu.

Kniha kouzel určena především pro děti ve věku 7 – 13 let. Umožňuje dětem pod rouškou kouzel používat speciální koučovací a afirmační techniky, které jim umožní překlenout jejich osobní životní strasti. Doporučujeme všem rodičům, keří nemohou svým dětem věnovat tolik času, kolik by chtěli.

Tygří svět® vznikl z mnohaletého praktického výzkumu při práci s dětmi ve věku od 2,5 roku. V průběhu tohoto výzkumu, který ostatně stále pokračuje, byly a jsou výsledky průběžně konzultovány s mnoha odborníky. Především z oblasti pedagogiky, pediatrie, neurologie, psychiatrie, psychologie, logopedia a to nejen z ČR, ale z mnoha dalších zemí.

Autory projektu a držiteli ochranné známky Tygří svět® jsou Kamila Kopsová a Petr Kops

„Krocení Tygra“ je proces poznávání, přebírání odpovědnosti a komunikační interakce sama se sebou a s okolím. Výsledky „krocení Tygra“ u jednotlivce mají přímý a velmi příznivý vliv na celý lolektiv (rodinu). Kolektiv je totiž složen ze vzájemných interakcí individualit na sebe navzájem.

Jak to vlastně bylo

„Před mnoha lety, při práci s dětmi (zvláště s ADHD) jsme objevili Tygra a následně celý Tygří svět. To jsme ale netušili ten ohromný dopad, který to bude mít na pedagogický svět. Přišli jsme s něčím, co je jednoduché, uchopitelné, pochopitelné a hlavně – funguje to… Nás samotné ten dosah zaskočil. Školky a školy se ozývaly a chtěly více informací, více možností zapojit se do Tygřího světa. Tato vlna zájmu vedla k napsání prvních tří „Tygřích“ knih.

Je třeba říci, že nás samotné toto téma skutečně pohltilo. Zkoumáme jej stále dál a hlouběji a čím dál tím více vstupujeme na pole pedagogiky. Je to nakonec logický důsledek skvělé funkčnosti tohoto projektu. Mnoho pedagogů a výchovných poradců s námi sdílí zkušenosti z vlastní praxe s Tygřím světem ve školách. Dává nám to ubezpečení, že směr, který jsme nastoupili je smysluplný a funční. Přináší dobré pocity a viditelné úspěchy.

Je pravdou, že za tím vším je neuvěřitelně mnoho práce a času. S tím, jak se celý Tygří svět rozšiřuje do dalších škol i domácností, zjistili jsme, že už jen ve dvou se to nedá dělat. Zvláště, když mezi tím přednášíme, školíme. Vznikl tak nápad vyškolit odborníky na Tygří svět, kteří chtějí dát možnost dalším kolegům využít celý potenciál Tygřího světa. Vznikli Tygří ambasadoři.“

Kamila a Petr Kopsovi

  • – školení v tématice Tygří svět® – pochopení dětského světa
  • – účast na konferencích
  • – školení pro odborné skupiny (psychologové, pedagogové, pěstouni, sociální služby atd.)
  • – školení pro rodičovská centra
  • – školení pro firemní týmy
  • – a on-line výukové programy na Kops Method Institute

Naším cílem je vznik odborníků, kteří chtějí přispět ke změně přístupu v pedagogice. Lidé, kteří chtějí přenášet dál to, co žijí. Mít možnost to přenášet dál. A být v tom podporováni. Chceme „zatygrovat“ pedagogický svět…

Staňte se součástí světového týmu ambasadorů Tygřího světa® a měňte spolu s námi pedagogický svět. Buďte u toho!

Můžete pomáhat dětem. Být součástí změny díky rozvoji Tygřího světa®. Budete v přímém kontaktu s autory Tygřího světa®. Budete se podílet na proměně školství.

Co znamená být ambasadorem Tygřího světa®:

Ambasador získává oficiální oprávnění (certifikaci) školit za úplatu zájemce z řad pedagogů, asistentů pedagoga, výchovných poradců a dalších odborníků včetně veřejnosti.

Ambasador je odborníkem pro práci s projektem Tygří svět®.

Ambasador je proškolen přímo autory metody.

Ambasador předává znalosti a principy fungování Tygřího světa®ostatním.

Ambasador se stává součástí celku stejně naladěných a smýšlejících.

Ambasador je v kontaktu s ostatními ambasadory a společně s autory se může podílet na přípravě konferencí pro sdílení společného zájmu.

Ambasador je součástí týmu, který má pouze omezený počet členů.

Ambasador pomáhá školám a školkám při realizaci Tygřích tříd, Tygřích škol a školek.

Ambasador může přenášet Tygří svět® do zahraničí.

Kdo se může stát ambasadorem:

Ambasadorem Tygřího světa® se může stát každý, kdo splňuje alespoň jednu z níže uvedených podmínek:

– pedagogické vzdělání jakéhokoliv typu

– asistent pedagoga s dokončeným kurzem asistenta

– psycholog, psychoterapeut se zkušeností z práce s dětmi do 12ti let

– praxe v práci s dětmi 3 až 12 let (min. 2 roky), doložení formou jednoduchého životopisu

Jak se stát ambasadorem:

Zavolejte na tel. 603 505 438 nebo 602 640 455, případně se přihlašte pomocí formuláře v sekci „Kontaktuj nás“

Obsah školení:

Absolvujete šest jednodenních školení v rozsahu těchto témat.

6h Vznik, funkce a využití Tygřího světa®

6h Osobnost dítěte z pohledu Tygřího světa®

6h Osobnost pedagoga z pohledu Tygřího světa®

6h Komunikační typy

6h Praktické využití získaných znalostí

6h Jak učit/ předávat získané znalosti

Maximální počet studentů ve skupince je 10 osob. Školení bude probíhat v centrále v Táboře.

Cena jednotlivých celodenních témat je 1.680 Kč. Celkem za kurz 10.080 Kč.

Časový průběh kurzu:

10,00 – 15,15 // 3 vyučovací hodiny – pauza na oběd – 3 vyučovací hodiny

Termíny:

22.5. – 24.5.2020 / Téma 1 – 3

12.6. – 14.6.2020 / Téma 4 – 6

Bude brzy …

Bude brzy