VÝCVIK V METODICE

KopsMethod® – Životní mapy®

Přihlaste se nebo si napište o informace

Projektivně-diagnostická-terapeutická metoda. Vhodná pro každého, kdo se zajímá.

Pro děti od 3 let věku i pro dospělé.

Nauč se zcela nově myslet a vidět svět dětí i dospělých zcela novýma očima. Nauč se bravurně používat moderní a rychlý nástroj – Životní mapy®/Kops method®, pro objevit příčin aktuálních problémů tvých klientů, které žijí a které ovlivňují jejich současný život. Dej jim okamžitou odpověď a zároveň i konkrétní návod, jak situaci řešit.

Buď mistrem pochopení, co se děje ve vnitřním světě dětí, který zůstává mnohým dospělým uzavřen. Buď mistrem v odhalení vzorců chování, které na své děti rodiče nevědomě přenáší.

Začínáme v září 2020. Nenech si ujít poslední volná místa, protože příští rok školíme nové odborníky v metodě pouze v Německu.

Životní mapy®

 

 

Co se naučíte v tomto výcviku

Základní údaje

 

 

Základní rámec výcviku metodiky.

Termíny

 

.

Jaké jsou termíny pro aktuální výcvik?

Obsah

 

.

Obsah výcviku Životních map®

Reference

 

.

Co o  výcviku říkají jeho absolventi 🙂

Pro všechny děti od 3 let věku

Co budete umět?

 • Rychle objevíte to, co se děje uvnitř dítěte.
 • Zjistíte, co dítě trápí.
 • Pomůžete objevit, jaká vlastní nezpracovaná traumata na dítě rodič přenáší .
 • Společně vyřešíte problémy dítěte ve škole nebo rodině.
 • Zjistíte zralost dítěte pro zahájení školní docházky nebo volbu odkladu.
 • Včas pomůžete objevit a řešit možné budoucí nebo aktuální směřování dítěte k různým závislostem.
 • Připravíte děti i celou rodinu na chystanou životní změnu (rozvod, stěhování, plánovaná operace, úmrtí v rodině atd.).
 • Pomůžete vám zlepšit vzájemnou komunikaci celé rodině.
 • Porozumíte vnitřnímu světu dítěte, o čem přemýšlí, jak vyhodnocuje situace a zkušenosti, co ho motivuje a demotivuje atd.
 • Dokážete prevenovat šikanu a neúspěch v životě vašich klientů –  dětí.
 • Budete umět najít a předat podněty a návody pro změnu postojů rodičů a jejich interakci se svým dítětem.
 • Pomáhat lidem se v sobě vyznat a už se neztratit.
 • Podpořit a rozvíjet schopnosti svých klientů.
 • Urovnat vztahy nejen u svých klientů a rozvíjet je pozitivním způsobem.
 • Povedete své klienty ze smutků, depresí a melancholie.
 • Umožníte svým klientům, abych dokázali využít svůj potenciál.

A mnoho dalšího ….

Sezení s klientem trvá přibližně 2 hodiny a cena je v rozsahu 2.000 – 2.500Kč

Pro všechny dospělé

Opakují se vám stále dokola nevyhovující situace? Máte pocit selhávání a negativních reakcí? Trápí vás pocity nesebehodnoty?

Cítíte ten svůj pomyslný batoh zátěží?

Potřebujete podporu a upřímnou pomoc?

Pomůžeme vám zastavit se, nadechnout a nastavit proces vedoucí k žádané změně. Aby se vám v životě dařilo, aby jste si mohli naplnit svůj potenciál.

Metodou Životních map® vám pomůžeme řešit rychle a účinně:

 • sebehodnotu
 • sebedůvěru
 • zavděčování se
 • vyhoření
 • závislosti (partnerské i látkové)
 • prodělaná traumata v dětství
 • pocit prázdnoty
 • strach zůstat sama
 • nastavení limitů
 • sebedestruktivní chování
 • traumata spojená se zneužitím, znásilněním
 • zacyklení v pocitech a způsobu myšlení
 • problémy s přijetím sebe
 • problémy s rozhodováním

Poradíme vám:

 • v prevenci a řešení závislostí
 • jak najít sebe a své místo ve světě
 • jak se seberealizovat
 • jak se najít ve své profesi
 • s osobním směřováním

Více než 100 hodin výuky, praktického nácviku, supervize.

Maximálně 8 osob ve výcviku

Cena kurzu: 49.500 Kč

 • 11. – 13.9. 2020
 • 02. – 04.10. 2020
 • 23. – 25.10.2020
 • 13. – 15.11. 2020
 • + Supervize

Obsah

 • Kompletní pochopení vnitřního světa dítěte a jeho interakcí s vnějším světem.
 • Kompletní pochopení vnitřního světa dospělého a jeho interakcí s vnějším světem.
 • Pochopení podstaty generačních, zvykových a osobních přenosů, odhalení jejich negativních stop a způsob nápravy.
 • Kompletní metodika Životní mapy®/ KopsMethod® školené kategorie. (Vedení, diagnostika, řešení, výstupy klientovi atd.)
 • Vztahy a komunikace.
 • Postoje a přístupy ke klientovi. Postoje a přístupy při vlastní práci s klientem.
 • Praktický nácvik vedení, diagnostiky a výstupů klientovi.
 • Práce s komunikačními typy.
 • Speciální doplňkové techniky.

Seznámeni se s metodou ŽM (Kops Method) mě velmi pozitivně ovlivnilo v mé praxi dětské lékařky.

Tato metoda mi poskytla jiný, ucelenější pohled na svět dítěte, rodiče, pacienta. Začala jsem, hlavně s dětmi, komunikovat jiným způsobem. Snažím se jim více naslouchat, více je vidět, rozumět jim a vnímat je. Nepodceňuji komunikaci. Jsem si více a v širším kontextu vědoma vlivu rodiny, školky, školy a situací, které na děti působí. Touto metodou lze odhalit psychosomatická onemocnění a pracovat s nimi. Jednoznačně mohu říci a napsat, že bližší poznání této metody je významným přínosem v mé lékařské praxi. Doporučovala bych, aby se s touto metodou seznámila i širší odborná veřejnost, protože její přínos je okamžitě viditelný a vnímatelný. MUDr. Filípková

Doposud mi žádná metoda, tak rychle a jasně neposkytla ucelené informace o tom, jak dítě (dospělý) vnímá svoje vnitřní problémy a konflikty,

které však nedokáže vyjádřit. Na výcviku metody Životních map jsem se naučila zajímavou a účinnou diagnostickou metodu, která mi pomáhá odhalit prožívání dětského světa nebo dospělých. Přínosem mi byl jak po profesní, ale především po osobní stránce. A proč bych jej doporučila dalším odborníkům – speciálním pedagogům a logopedům? Získáte velmi rychlou a přesnou metodu, která vám bude nápomocna ve vaší profesi. Získáte vědomosti a dovednosti, které jste doposud nedostali na žádné střední nebo vysoké škole. Bc. Koucká

Životní mapy dají pacientovi velmi rychlý náhled na základní souvislosti v příběhu jeho života

V neurologii se často setkávám s lidmi, kteří mají zjevně bolesti nebo poruchy citlivosti, hybnosti a řadu dalších symptomů a přesto žádným z dostupných moderních vyšetření nenajdeme žádnou zjevnou příčinu a případy pak uzavíráme tak, že jde o potíže polymorfní, psychogenní, psychosomatické či nejasné … I když doporučíme psychologické vyšetření a léčbu, mnohdy se pacienti vrací s tím, že buď psychoterapii nedokončil nebo že výsledky jsou jen minimální ... Po absolvování výcviku Životních map jsem si jistá, že jsem našla klíč k rychlému posunu u těchto pacientů, které si bohužel lékaři všech profesí přehazují a jsou pro ně zdrojem frustrace … Životní mapy dají pacientovi velmi rychlý náhled na základní souvislosti v příběhu jeho života a odkryjí skutečné zdroje jeho problémů a patologických vzorců chování … Nemluvě o matce 2 dětí – mnohem větší míru sebejistoty, nadhledu, optimismu, vědomější a radostnější komunikaci s pacienty i s rodinnými příslušníky.  MUDr. Zelená

Našla som – dovolím si tvrdiť, unikát. Metódu Životné mapy.

Som psychológ. Pracujem s ľuďmi, ktorí sa na mňa obracajú, keď sú zranení, nespokojní, sklamaní, nešťastní či zúfalí. V tej chvíli som pre nich nádej a niekedy dokonca posledná možnosť v zlepšení ich životnej situácie. Tá dôvera z ich strany pre mňa predstavuje záväzok. Preto sa stále vzdelávam a hľadám spôsoby, postupy a metódy, ktoré to moje úsilie podporia. Mala som šťastie. Našla som – dovolím si tvrdiť, unikát. Metódu Životné mapy . Na „vlastnej koži“ som precítila jej potenciál a účinky. Ako odborníka ma oslovilo jej široké spektrum využitia, rýchla diagnostika a efektivita. Teším sa, keď u svojich klientov vidím v krátkom čase tak výrazné a významné zmeny a verím, že čoskoro sa s ňou zoznámia ďalší odborníci z radov psychológov, či pedagógov, pre ktorých je každý „ zachránený“ ľudský príbeh najväčšia profesijná priorita. Mgr. Jantová

Setkání s Životními mapami a výcvik v jejich metodice je pro mne velkým obohacením v rovině osobní i pracovní.

Široké možnosti jejich využití pro děti, dospívající i dospělé a míra jejich dopadu na kvalitu života jednotlivců i celých rodin jsou jedinečné. Životní mapy otvírají prostor pro rychlé, šetrné, efektivní a trvalé řešení mnoha životních nesnází. Jsou odrazovým můstkem pro vytvoření zdravějších životních i komunikačních vzorců. Životní mapy jsou pro mne branou ke šťastnému a naplněnému životu ve všech jeho oblastech. Mgr. Špinarová

K ŽM, Kops Method, mě přivedla moje kamarádka a kolegyně.

Slýchala jsem od ní různé positivní reakce, které měla ze své osobní zkušenosti se svým synem a pak i z práce se ŽM ve své ordinaci PLDD. Nakonec výcvik pro mě byl do určité míry očistný a hlavně mi ukázal jiný a jednodušší pohled na svět mých malých pacientů, jejich vztahových problémů v rodině, školce, škole, s kamarády, které se projevují nejrůznějšími psychosomatickými obtížemi. Mohu tak lépe hledat a najít spouštěč jejich problému, poradit rodičům. Řešení pak může být rychlejší.

Výcvik ŽM mi pomohl i k snazší komunikaci s malými pacienty. Využití komunikačních typů při vyšetření často velmi vystresovaných dětí pomůže lépe se domluvit a zjistit, jak se dítě vnímá, cítí, jak tomu všemu rozumí. To samozřejmě uklidní i rodiče./ I když největší díl práce, aby se dětský pacient v ordinaci nebál je především na nich již před příchodem do ordinace/. Z toho všeho vyplývá, ze výcvik ŽM bych doporučila především kolegům psychiatrům, psychologům, neurologům a prakt. lékařům pro děti i pro dospělé, protože se ŽM lze pracovat v jakémkoliv věku. MUDr. Žižková 

Díky mapám jsem se začala na svůj život dívat novýma očima.

Měla jsem možnost uvidět, že si podvědomě stále stavím svůj život na způsobu myšlení, kterému jsem se naučila v dětství, aniž si to uvědomuji. I přes to, že se cítím nezávislá, že na sobě pracuji, přečetla jsem x knih a prošla x kurzy o osobním rozvoji a udělala jsem v životě významné změny – pořád přicházejí situace, které mě štvou, a které se vracejí. 

Životní mapy jsou pro mě takový osobní audit, který jde až k prvotním příčinám, toho co člověk žije.

Pomáhají odhalit, co je v životě opravdové, a co je iluze, kterou jsme kdysi nevědomky přijali za pravdu. Pouhé uvědomění iluzí je začíná bořit. Uvolňuje prostor pro vlastní autenticitu – tj. pro naše opravdová přání (ne přání rodičů, partnerů, dětí, společnosti..) a jejich naplňování. Vzniká tak prostor pro práci, která nás baví, pro pohodu v rodině a ve vztazích, zdraví, hojnost všeho, radost a pocit naplněného života. Životní mapy mi pomalu a nenápadně mění život k lepšímu, umožňují mi vědomě tvořit život podle mých přání. Mgr. Botikova

Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu a od skončenia štúdia pracujem s deťmi z rôznych sociálnych prostredí. Okrem terapeutickej práce s deťmi sa aktívne venujem vzdelávaniu rodičov a učiteľov. Zameriavam sa na odovzdávanie soft skills. Vychádzam z partnerského prístupu a v tomto smere odovzdávam svoje zručnosti. Životné mapy na zaujali svojou jednoduchosťou a komplexnosťou. Ako projektívna metóda má veľkú výhodu svojou nenásilnosťou. V pomerne krátkom čase je klient prevedený určitým úsekom svojho života. Má možnosť si prejsť dôležité udalosti vo svojom živote ako sa i zahĺbiť do svojich nevedomých motivácií. Rôznymi psychologickými metódami je možné získať rovnaké informácie o živote klienta. Životné mapy však majú výhodu svojou rýchlosťou, jednoduchosťou, komplexnosťou a ukázaní súvislostí. Zároveň ako projektívna metóda má svoje úskalia a je nutné s ňou pracovať zodpovedne, opatrne, citlivo a s pokorou. Mgr. Ing. Miriam Bieliková

Jsem psychiatr pro dospělé, což je v dnešní době velice potřebný a žádaný obor.

Současný život je pod taktovkou výkonu, kdy postrádáme schopnost zastavit se a naučit se být se sebou samými. Jako lékař se snažím pracovat holistickým způsobem. Vím, že psychofarmaka jsou velice prospěšná u závažných psychiatrických poruch, ale u nemocí neurotického spektra je potřeba do léčby, jako komplexu, zapojit i psychoterapii.

Celý život se snažím vzdělávat v oboru psychiatrie a psychoterapie, aby pomoc pacientům byla komplexní. O Životních mapách jsem se dozvěděla od mých pacientů. Technika mě zaujala především tím, že pracuje s raným traumatem a se vztahy: otec, matka a nejbližší rodina. Velice mě zajímá dynamický a psychoanalytický přístup, protože zranění osobnosti vzniká, mimo jiné, absencí lásky v primární rodině.  Metoda poměrně rychle navozuje proces diagnostiky a léčení. Metoda Životní mapy mi pomáhá s rychlou diagnostikou. V rámci individuální psychoterapie, formou rozhovorů nebo přehráváním rolí, se k určitým skutečnostem dostáváme až po delší době. Při práci s Životními mapami, již na prvním sezení jasně vidím situaci v rodině a vztahy, které klienta ovlivňují.  Touto technikou se dá odhalit cyklení vzorců i mezigenerační přenosy. Klient je přímým aktérem. Nakreslí si svůj příběh, pracuje se svou intuicí a během práce si sám některé věci osvětluje. MUDr. Kalná

Individuální přístup a praktické zkušenosti

Při výuce používáme především behaviorální, kognitivní a asociativní způsoby vyučování. Základem je praktický nácvik s minimální nutností učení se nazpaměť. Student si během výcviku zažije roli lektora, dětského i dospělého klienta a také roli přísedícího během tréninku ostatních kolegů. Závěrečná zkouška na konci výcviku zohledňuje především průběžný přístup ke studiu, získávání a uplatňování praktických schopností než jen výčet dat a pojmů.

Maximální počet studentů ve výcviku je 8 osob.

To umožňuje individuální přístup ke vzdělávání a naší plnou pozornost pro studenty.

Studium je vhodné zejména pro zájemce, kteří již pracují s dětmi nebo dospělými klienty v pomáhajících oborech, terapeuty, psychology, speciální pedagogy, psychiatry, pediatry, logopedy atd.

Pro koho je určen výcvik?

Výcvik je vhodný pro:

 • Všechny terapeuty. Dává nové možnosti diagnostiky i konkretizace výstupů pro klienta.
 • Odborníky, kteří si chtějí doplnit své možnosti o rychlý a účinný moderní nástroj.
 • Adiktology, kterým přináší nové možnosti v práci se závislostmi.
 • Lékaře, zvláště pro pediatry a psychiatry.
 • Pro všechny, jejichž posláním je pomoc lidem.

Před vstupem do výcviku je se zájemcem uskutečněno osobní setkání s pohovorem, proto, prosím, neváhej a objednej se již dnes.