KopsMethod® – Životní mapy ®

KopsMethod® – Životní mapy ®

Životní mapy®

 

Životní mapy®

 

Životní mapy®

 

Kam po…

 

Projektivně-diagnostická-terapeutická Metoda Kops Method®/Životní Mapy ®

Metoda Kops Method®/Životní Mapy ® je původní česká metoda, jíž jsme autory. Vznikla jako odezva na naše vlastní potřeby, kdy jsme hledali zdroje našich neúspěšných vzorců jednání a myšlení. Hledali jsme, jak je změnit od základů. Rychle a co nejjednodušeji. Při našem zkoumání jsme objevili, že vše, co se děje v našem životě až do stáří, má svůj původ v našem dětství do 12 let. A toto zjištění se stalo základním stavebním kamenem pro vznik metody.

Metoda Kops Method®/Životní Mapy ® se stala moderním a rychlým nástroje, který dokáže objevit příčiny aktuálních problémů, které lidé žijí a které ovlivňují jejich současný život. Dávají okamžitou odpověď a zároveň dávají i konkrétní návod, jak situaci řešit.

U dospělých tak dokážeme vstoupit do zdrojů , které přímo ovlivňují naši součást a dát návod k řešení.

Velmi přesně také můžeme popsat původ a mechanismus působení vzorců chování, které na své děti rodiče nevědomě přenáší. U dětí pak vyzdvihujeme metodu jako nástroj perfektní prevence a skvělého pomocníka pro pochopení, co se děje v jejich ve vnitřním světě, který zůstává mnohým dospělým uzavřen.

Kops Method®/ Životní Mapy ® je vhodná pro děti od 3 let věku a pro všechny dospělé.

Kontraindikací jsou psychické nemoci a psychická postižení. Sezení (včetně výstupů) trvá dvě hodiny. Jde vždy o individuální a osobní přístup (přítomen je pouze klient a terapeut Kops Method). V případě rozsáhlejších problémů je optimální sezení opakovat, což je vždy s klientem konzultováno a nastaveno dle jeho potřeb.

Metoda je využívána již v několika zemích světa, kam se dále rozvíjí.