Smyslem toho co děláme a žijeme je nejen pomáhat jednotlivcům, partnerům, rodinám a jejich dětem překonat nejkritičtější okamžiky jejich života. Společně tvoříme podmínky pro spokojenější život. Ale také inspirujeme k tomu, že je možné v každém okamžiku svůj život změnit a a zažívat štěstí.

K tomu, abychom mohli toto své poslání naplnit, přinášíme velmi efektivní metodu Životní mapy®/ Kops Method®. Metodu kterou jsme objevili a která již několik let pomáhá rodičům a zachraňuje dětské životy.

Výsledky naší praxe a našeho úsilného mnohaletého bádání jsme přenesli do již několika knih. Postupně se pro naše knihy vžil obecný název “Tygří knihy”. Tyto knihy vznikly jako odpověď na potřebu rodičů, kteří nám psali a volali. Také pedagogocká sféra ve velké míře začala tyto knihy využívat ve vlastní praxi pedagogů.

Během naší praxe se z poznání, které nám přinášela práce s dětmi, objevil nový svět, Tygří svět. Vnitřní svět dětí, který jsme zmapovali a popsali. Svět, který můžeme ukázat rodičům i pedagogům, aby pochopili, navnímali, prohlédli skrytá zákoutí jejich dětí a dokázali se na ně naladit.

Životní mapy®

Život nás přivedl k možnosti porozumět dětem. Vnímat, co se v nich ve skrytu děje. Vidět to, co jiní nevidí. Přijali jsme to jako výzvu a naším životním poslání se stalo přenášet toto porumění, toto vidění a vnímání, rodičům. Aby i rodiče mohli chápat své děti, aby s nimi uměli co nejlépe komunikovat,  aby poznali skrytá místa svých dětí. Nástrojem tohoto poznání se staly Životní mapy®/ KopsMethod®.

Tygří svět®

Tygří svět jsme si velmi rychle zamilovali. Vznikl jako výsledek naší práce s dětmi všech věkových kategorií.  Přinesl rychlé pochopení podstaty dítěte pro rodiče i pedagogy. Začal si žít svým vlastním životem a šíří se do domácností i do škol. Proto jsme se rozhodli myšlenku a principy Tygřího světa® podpořit a šířit dál.

Vydané knihy

obrázek

Video