Co si myslí lidé o vědomém fungování mozku?

Na přednáškách se občas ptáme lidí na jejich názor na fungování mozku. Na kolik si myslí, že mozek pracuje ve vědomé a nakolik v nevědomé hladině. Většinou dotazovaní docela fandí té vědomé složce. I když si už málo kdo dělá iluzi, že máme všechno pod kontrolou, nečekáme, že je to tak propastný rozdíl.

Odborníci uvádějí, že naše vědomá složka je asi 2 – 3% a to znamená, že z 98 – 97 % jednáme nevědomě.

Lze nějak měnit tento poměr? Je to vůbec možné? Dobrá zpráva je, ano, je to možné. Trénink mysli skutečně funguje. Je to zejména meditační praxe, která dokáže navyšovat naše vědomé  fungování.

Co je ale důležité, že stejně to mají děti i dospělí. Moc se od sebe v tomto nelišíme. Ale tak nějak od dětí očekáváme, že budou zodpovědnější, že budou domýšlet věci, že zkrátka budou vědět, co dělají. Ale jak to můžeme očekávat od dětí, když to nemají ani dospělí?

U dětí tu však máme jednoho pomocníka navíc. Máme tu tzv. Tygří svět. Když děti seznámíme s jejich Tygry a umožníme jim svého Tygra rozvíjet, umožníme jim tím přesouvat nevědomou složku do vědomé. Dítě tím získává větší kontrolu nad svým jednáním a chování, ale také dokáže za toto své jednání snáze převzít zodpovědnost. Ono totiž skutečně funguje, že i malé dítě dokáže mnohé, pokud mu to umožníme. Výhodu to přináší dvojí. Rodič má jednodušší výchovu a dítě v dospělosti funguje mnohem více vědomé úrovni, než kdybychom jej nechali bez Tygra.

Mozek lze trénovat, stejně jako lze trénovat částečný přesun z nevědomé úrovně mozku do vědomé. A čím více si navýšíme vědomou část, tím spíše se také dokážeme vědomě rozhodovat v různých životních situacích. To určitě stojí za to. A víte, že i dospělí mohou velmi dobře a účinně využít Tygra a fungování Tygřího světa pro své vědomé myšlení a jednání?