Přivítejme společně novou publikaci s názvem Tygr v kleci.

Když jsme začali psát již téměř před dvěma lety Tygr v kleci, psali jsme ji pro děti a dospělé s poruchou autistického spektra. Nebylo to pro nás nové a neznámé téma, jelikož se v této problematice již několik let pohybujeme. Nejčerstvější byla naše účast na autistické konferenci v Praze, kde jsme skvěle navázali s publikem, převážně autisty. Spontánní dotazy a diskuze vyústily k milému závěru, kdy nás rozkomunikované publikum  nechtělo pustit domů, a naše vystoupení se tak spontánně protáhlo téměř o hodinu a půl. Bylo zajímavé být uprostřed lidí v různých pásmech autismu, včetně vysokoškolských profesorů.

Tygr v kleci je takový jednoduše podaný návod, jak se zamyslet nad svými omezeními. Najít se, přiznat si, kdo jsme a pochopit svůj svět. Kniha provádí postupnou cestou uvědomění a objevování toho, že jiní lidé vnímají okolní svět odlišně. Čtenář objevuje, že i on sám může překonat komunikační omezení a nepochopení ze své strany. Získává návod, jak se podívat na možnosti komunikace s okolím.

Hlavní postavou knížky je tygřík

V knížce Tygr v kleci tak čtenář poznává malého tygříka, který prochází uvědomováním si vlastního já. Postupně přichází na to, že to co se mu zdálo být klecí, je pouze jinakost jeho světa. A spolu s ní objevuje i jinakost světa ostatních. Díky tomuto poznání se začíná učit, jak sdílet svůj svět s ostatními a zároveň chápat a vnímat i jejich světy. Postupně začíná vidět možnost vzájemného porozumění.

Příběh tygříka Tygra se tu stává alegorií pro vnímání světa lidmi s autistickým spektrem. Učí je novému náhledu sama na sebe a zároveň jim ukazuje možnost propojení se světy ostatních.

Kniha „Tygr v kleci“ je vhodná pro všechny, kteří se snaží lépe porozumět problematice autismu. Můžete ji využít nejen v rodině, ale také v pedagogice a psychologii, kde napomůže lepšímu pochopení osob s autismem.

Když už byl Tygr v kleci na světě, uvědomili jsme si, že nejen autisté mohou prožívat svůj svět jako klec. Skutečně jsme se zamysleli, že by tato knížka mohla být prospěšná pro všechny, kteří se cítí chyceni ve svých traumatech a návycích. Protože mnoho z nás zažívá období, kdy se cítíme uvězněni ve vlastním světě a máme potřebu se otevřít novým možnostem.

Rádi bychom vám doporučili „Tygra v kleci“ nejen jako cenný zdroj pomoci pro rodiny s osobami s autismem, ale také jako inspirativní materiál pro všechny, kteří hledají cestu ke své vlastní svobodě a porozumění. Tato kniha vám také poskytne podporu v osobním růstu, pedagogice, psychologii a všech oblastech, kde vzájemné porozumění a přijetí vlastní identity mají zásadní význam.

Pokud vás oslovuje toto téma, příliš neotálejte s koupí, protože Tygr v kleci je vydán ve speciálním malém nákladu a již brzy se vyprodá!

A kde jej koupíte? ⇒  Na stránkách TYGŘÍ SVĚT nebo u vydavatele – NADAČNÍHO FONDU ATYP A ATYP PRESS