Základní informace o  výcviku metodiky

Více než 100 hodin výuky, praktického nácviku, supervize.

Forma kombinovaného studia

Maximálně 10 osob ve výcviku

Základní cena kurzu jen: 73.000 Kč / Při rychlé platbě je cena 63.000Kč

Co ještě obdržíš v ceně kurzu?

Materiály v hodnotě 1.500 Kč, On-line kurz na komunikační typy v hodnotě 3.700 Kč

Individuální přístup a praktické zkušenosti

Při výuce používáme především behaviorální, kognitivní a asociativní způsoby vyučování. Základem je praktický nácvik s minimální nutností učení se nazpaměť. Student si během výcviku zažije roli lektora, dětského i dospělého klienta a také roli přísedícího během tréninku ostatních kolegů. Závěrečná zkouška na konci výcviku zohledňuje především průběžný přístup ke studiu, získávání a uplatňování praktických schopností než jen výčet dat a pojmů.

Maximální počet studentů ve výcviku je 10 osob.

To umožňuje individuální přístup ke vzdělávání a naší plnou pozornost pro studenty.

Studium je vhodné zejména pro zájemce, kteří se chtějí zaměřit na práci s dětmi i dospělými s využitím metodiky Životních map.

Ze zkušenosti již víme, že nejdůležitější je opravdový zájem, ochota učit se nové věci a osobní píle. Proto se na nás můžete vždy s důvěrou obrátit, abychom společně probrali vaše možnosti.

Pro koho je určen výcvik metodiky?

Výcvik je vhodný pro:

 • Opravdové zájemce o práci s dětskými nebo dospělými klienty.
 • Všechny terapeuty. Dává nové možnosti diagnostiky i konkretizace výstupů pro klienta.
 • Odborníky, kteří si chtějí doplnit své možnosti o rychlý a účinný moderní nástroj.
 • Adiktology, kterým přináší nové možnosti v práci se závislostmi.
 • Lékaře, zvláště pro pediatry a psychiatry.
 • Kouče
 • Pro všechny, jejichž posláním je pomoc lidem.

Před vstupem do výcviku je se zájemcem vždy uskutečněn osobní pohovor.

A co všechno budete umět?

 • Především porozumíte dětem i dospělým. Co se uvnitř nich děje, co je toho příčinou a co s tím dělat. Dokážete odkrýt zdroje traumat a jejich přenosy do současnosti.
 • Rychle objevíte to, co se děje uvnitř dítěte.
 • Zjistíte, co dítě trápí.
 • Pomůžete objevit, jaká vlastní nezpracovaná traumata na dítě rodič přenáší .
 • Společně vyřešíte problémy dítěte ve škole nebo rodině.
 • Zjistíte zralost dítěte pro zahájení školní docházky nebo volbu odkladu.
 • Včas pomůžete objevit a řešit možné budoucí nebo aktuální směřování dítěte k různým závislostem.
 • Připravíte děti i celou rodinu na chystanou životní změnu (rozvod, stěhování, plánovaná operace, úmrtí v rodině atd.).
 • Pomůžete vám zlepšit vzájemnou komunikaci celé rodině.
 • Porozumíte vnitřnímu světu dítěte, o čem přemýšlí, jak vyhodnocuje situace a zkušenosti, co ho motivuje a demotivuje atd.
 • Dokážete prevenovat šikanu a neúspěch v životě vašich klientů –  dětí.
 • Budete umět najít a předat podněty a návody pro změnu postojů rodičů a jejich interakci se svým dítětem.
 • Pomáhat lidem se v sobě vyznat a už se neztratit.
 • Podpořit a rozvíjet schopnosti svých klientů.
 • Urovnat vztahy nejen u svých klientů a rozvíjet je pozitivním způsobem.
 • Povedete své klienty ze smutků, depresí a melancholie.
 • Umožníte svým klientům, abych dokázali využít svůj potenciál.

A mnoho dalšího ….

Sezení s klientem trvá přibližně 2 hodiny a cena je v rozsahu cca 2.000 – 2.500Kč.